Rezultate și premii

Rezultate inițiale

Eventualele contestații se depun la secretariatul liceului, luni 11 martie 2019, între orele 13 - 15.

Subiecte si bareme

Repartizarea elevilor

  • Elevii vor fi prezenți în intervalul orar 9.00-9.45 și vor avea asupra lor un document de identificare (CI, certificat de naștere, carnet de elev vizat pe anul în curs, cu poză).
  • Teza va fi redactată cu pasta albastră (pix, stilou); pentru grafice, schițe desene geografice poate fi folosit creionul.
  • Nu sunt admise mijloace de calcul. Poate fi folosită hârtia milimetrică, rigla.
  • Subiectele și baremele vor fi afișate pe site la ora 13.00.
  • Rezultatele inițiale vor fi afișate pe site până duminică, 10 martie, ora 1200.

PRECIZĂRI REGULAMENT – OLIMPIADA DE GEOGRAFIE

ORDIN

privind modificarea Anexei nr. 1 a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare

Art. 36.

(1) Se interzice elevilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor de olimpiadă sau care sunt interzise de regulamentul specific, precum și cu telefoane mobile și cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Pot fi introduse în sala de concurs acele materiale, instrumente etc. prevăzute în mod explicit în regulamentul specific al olimpiadei.

(2) Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de concurs, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, precum și frauda sau tentativa de fraudă duc la eliminarea din concurs a candidatului de către președintele comisiei.

(3) Candidații eliminați din concurs conform prevederilor alin. (2) pierd dreptul de participare la olimpiadele școlare din anul școlar următor.

Art. 37. Elevii care, în timpul desfășurării olimpiadelor școlare, încalcă normele de conduită stabilite prin regulamentele școlare, prin regulamentele specifice ale olimpiadelor școlare sau prin alte reglementări în vigoare, vor fi eliminați din competiție și pierd dreptul de participare la olimpiadele școlare.