TRANSFERUL ELEVILOR LA LICEUL TEORETIC “DIMITRIE CANTEMIR” IAȘI ÎNCEPÂND CU ANUL ȘCOLAR 2019-2020 are loc cu respectarea legislației în vigoare, în limita locurilor disponibile.

Condiții specifice pentru transferul elevilor, conform Hotărârii Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iași

 Pentru învățământul liceal:

– media 10 la Purtare în anul școlar 2018-2019

– media 8,50 în anul școlar 2018-2019 pentru profilul real, specializările: matematică-informatică, științe ale naturii

– media 9,00 în anul școlar 2018-2019 pentru profilul umanist, specializările: științe sociale, filologie.

– testare interdisciplinară, după cum urmează:

  1. a) specializarea matematică-informatică – testare la matematică, informatică, fizică
  2. b) specializarea științe ale naturii – testare la matematică, chimie, biologie
  3. c) specializarea științe sociale – testare la: limba și literatura română, istorie, științe socio-umane (conform programei)
  4. d) specializarea filologie testare la limba și literatura engleză, limba și literatura română, istorie.

 Pentru transfer la clasele cu predare intensivă a unei limbi moderne se va susține testare și la limba modernă respectivă.

Nu se acceptă transferuri la clasele a a VIII-a și a XII-a.

 Pentru învățământul gimnazial:

-media 10 la Purtare pe semestrul I

-testare la: limba și literatura română, matematică.

 

Înscrierea în vederea transferului are loc în perioada 26-29 august 2019, în intervalul orar 8.00 - 13.00, la secretariatul Liceului Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iași.

Dosarul de înscriere va conține:

  • cerere de transfer (formular tip) care se găsește la secretariatul liceului
  • copie CI – elev
  • copie CI – părinți
  • copie certificat de naștere elev
  • foaie matricolă. 

Testarea în vederea transferului va avea loc în data de 4 septembrie 2019, ora 9.00. Elevii înscriși la testare vor fi prezenți la ora 8.30, având asupra lor un act de identitate.