Universul cunoașterii prin lectură

Vă aducem la cunoștință că sâmbătă, 10 martie 2018, este programată etapa județeană a Olimpiadei Universul cunoașterii prin lectură adresată elevilor din mediul rural.

 • Rezultate
 • Subiecte si bareme
 • Repartizarea elevilor în săli
 • Ora la care elevii vor fi prezenţi sâmbătă este 9.00, cu precizarea că accesul în săli este permis până la ora 9.30. Elevii se vor legitima cu o copie după certificatul de naştere/carnet de elev avizat pentru anul şcolar în curs/carte de identitate. Proba scrisă va fi de 2 ore și va începe la  ora 10.00.
 • Rezultatele inițiale vor fi afişate la avizierul şi pe site-ul Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iași, după finalizarea evaluării, în cursul zilei de sâmbătă, 10 martie, după ora 19.00;
 • Eventualele contestaţii se vor depune la secretariatul Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iași în ziua de luni, 12 martie 2018, între orele 10.00-15.30. Rezultatele  finale se vor afişa la avizierul și pe site-ul liceului în aceeași zi, după ora 19.00.

Olimpiada de Geografie

Rezultate

Subiecte si bareme

Repartizarea elevilor

Sâmbătă, 3.03.2018 la Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir Iași se va desfășura Olimpiada de Geografie – etapa județeană 2018.

 

Probele se vor desfășura în intervalul orar 10.00-14.00:

– 10.00-13.00 proba teoretică scrisă

– 13.00-14.00 Proba Practică

 

Accesul elevilor în săli: sâmbătă, 03.03.2018: 09:15-09:45, pe baza C.I./certificat de naștere /carnet de elev, completat și vizat la zi; Repartizarea elevilor pe săli va fi postată vineri, 2.03.2018. Între cele două probe nu există pauză și resursele de timp nu pot fi transferate între teoretic și practic.

Proba teoretică are o pondere de 75% în media finală și proba practică  o pondere de 25% în media finală. 

Lucrările vor fi redactate doar cu cerneală/pastă de culoare albastră iar graficele, hărțile, schițele, desenele geografice cu creionul.

Subiectele vor fi redactate pe coli diferite inscripționate cu numărul subiectului respectiv (Subiectul nr. 1…5/ Proba Practică), în vederea evaluării pe subiecte.

 

REGULAMENT SPECIFIC  DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A OLIMPIADEI DE GEOGRAFIE

PROGRAMA

OLIMPIADA DE LIMBA GERMANĂ

OLIMPIADA DE LIMBA GERMANĂ ETAPA JUDEȚEANĂ

24 FEBRUARIE 2018

 

Rezultate finale și premii

Rezultate inițiale

Eventualele contestații pot fi depuse în cursul zilei de miercuri, 28 februarie 2018, în intervalul orar 14.00-16.00, numai la criteriile SP2 și SP3.

Contestațiile se vor soluționa în cursul zilei de joi, 1 martie 2018, urmând ca vineri, 2 martie 2018 să fie afișate rezultatele finale.

Repartizarea elevilor

Elevii vor vi prezenţi în săli în intervalul orar 08.00 – 08.30, având asupra lor un act de identitate / carnetul de elev vizat pentru anul şcolar în curs. 

Elevii din clasele IX-XII vor redacta lucrarea cu un instrument de scris cu pastă / cerneală de culoare neagră.

Concursul “Istorie şi societate în dimensiune virtuală”

Rezultate finale

Concursul “Istorie şi societate în dimensiune virtuală”

Liceul Teoretic ,,Dimitrie Cantemir” Iași – Faza judeţeană – 25 ianuarie 2018

Secţiunea I. ISTORIE „Pagini Web”

Nr. crt.

Nume, prenume elev

Titlul lucrării

Școala de proveniență

Profesori coordonatori

Punctaj final

Premiul

 1.  

Strat Ștefan

Viața cotidiană a ieșenilor în perioada interbelică

Liceul Teoretic

„Dimitrie Cantemir”  Iași

Prof. Grigore Simona

Prof. Uriciuc Anca Mihaela

97

I

 

 1.  

Duluță George Denis

Vikingii, expansiunea Nordului în Europa medievală ( sec. VIII-XI)

Liceul Teoretic

„Dimitrie Cantemir”  Iași

Prof. Honciuc Bogdan

Prof. Uriciuc Anca-Mihaela

97

I

 

 1.  

Popovici Vlad

Primele societăți agrare ale omenirii

Liceul Teoretic

„Dimitrie Cantemir”  Iași

Prof. Honciuc Bogdan

Prof. Uriciuc Anca-Mihaela

90

II

 

 1.  

Mihalache Radu

Marile descoperiri geografice

Liceul de Informatică

,,Grigore Moisil” Iași

Prof. Coajă Costel

Prof. Tufescu Lăcrămioara

88

III

 

 1.  

Formagiu Michael

Germania nazistă

Liceul Teoretic

„Dimitrie Cantemir”  Iași

Prof. Grigore Simona

Prof. Uriciuc Anca-Mihaela

81

Mențiune

 

 1.  

Farcaș Egidiu

Unirea Principatelor Romane

Liceul de Informatică

,,Grigore Moisil” Iași

Prof. Coajă Costel

Prof. Tufescu Lăcramioara

Absent

 

           Inspector Școlar pentru Istorie și Științe Socio-Umane,                                                        Director,

                                     Prof. Maria Rados                                                                               Prof. dr. Anca Dimitriu

Transferul elevilor începând cu sem. II

TRANSFERUL ELEVILOR

LA LICEUL TEORETIC “DIMITRIE CANTEMIR” IAȘI

ÎNCEPÂND CU SEMESTRUL II AL ANULUI ȘCOLAR 2017-2018

are loc cu respectarea legislației în vigoare

 

REPARTIZAREA ELEVILOR

 

Condiții specifice pentru transferul elevilor, conform Hotărârii Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iași

 

 

Pentru învățământul liceal:

– media 10 la Purtare pe semestrul I

– media 8,50 pe semestrul I pentru profilul real, specializările: matematică-informatică, științe ale naturii

– media 9,00 pe semestrul I pentru profilul umanist, specializările: științe sociale, filologie și bilingv limba engleză/ spaniolă

– testare interdisciplinară, după cum urmează:

a) specializarea matematică-informatică – testare la: matematică, informatică, fizică

b) specializarea științe ale naturii – testare la: matematică, chimie, biologie

c) specializarea științe sociale – testare la: limba și literatura română, istorie, științe socio-umane (conform programei)

d) specializarea filologie/ bilingv – testare la: limba și literatura engleză/ spaniolă, limba și literatura română, istorie

 

Pentru învățământul gimnazial:

-media 10 la Purtare pe semestrul I

-testare la: limba și literatura română, matematică.

 

Înscrierea elevilor care solicită transferul la Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iași are loc zilele de 1 și 2 februarie 2018, în intervalul orar 12.00-16.00, la serviciul “Secretariat elevi”. Dosarul de înscriere va conține:

-formularul „Cerere de transfer” (care se găsește la secretariat) completat

-copie după certificatul de naștere al elevului

-copie după carnetul de note al elevului vizat la zi, completat cu mediile din semestrul I al anului școlar 2017-2018 și semnat de profesorul diriginte.

 

Programul testării:

 

Luni, 5 februarie 2018

 • 8.30-9.00 – accesul elevilor în săli pe baza actului de identitate/ carnetului de elev vizat la zi
 • 9.00-12.00 – proba scrisă interdisciplinară, conform specializării.

Marți, 6 februarie 2018

 • afișarea rezultatelor.

 

 

DIRECTOR,

PROF. DR. ANCA DIMITRIU

Regele Mihai I al României a plecat la cele veșnice

 

Pe data de 5 decembrie 2017, la vârsta de 96 de ani, Regele Mihai I al României a murit la reședința din Elveția a familiei regale.

Viața Majestății Sale a reprezentat și va reprezenta mereu un exemplu de credință tare, de curaj responsabil, de moralitate necondiționată, de bunătate fără egal și de răbdare fără sfârșit. Își iubea Țara și poporul într-un fel anume în care erau prezente emoția, delicatețea, discreția și puterea. Mutarea sa la Domnul este pe cât de firească pe atât de dureroasă.  

Liceul nostru s-a bucurat să fie mai aproape de Majestatea Sa Regele Mihai I al României prin intermediul elevilor și profesorilor implicați în manifestări cultural-educative apreciate de Casa Regală. Cartea de condoleanțe care îi este dedicată a fost deschisă la începutul acestei săptămâni. Toți cei care vor să transmită respectul lor pentru Rege, pentru Țară și pentru Istoria pe care am traversat-o, fie și preț de o clipă, împreună, sunt invitați să o facă.

Rugăm pe bunul Dumnezeu să-l ierte pe Regele nostru și să-l odihnească acolo unde se bucură toți cei ce s-au nevoit să-și agonisească virtutea atât de grea și de mare a răbdării.

 

SCRIE PENTRU DREPTURI

WRITE FOR RIGHTS / SCRIE PENTRU DREPTURI

CAMPANIE AMNESTY INTERNATIONAL

6 – 22 decembrie 2017

 

Școala nostră organizează și anul acesta campania pentru apărarea drepturilor omului WRITE FOR RIGHTS/SCRIE PENTRU DREPTURI, în colaborare cu Amnesty International Bucharest Group.

Cazurile pentru care milităm în această campanie sunt din Jamaica, Madagascar și Turcia.

Vă invităm să vă alăturați demersului nostru de a denunța încălcarea drepturilor omului pretutindeni în lume și de a solicita autorităților guvernamentale stoparea oricăror frome de discriminare.

DATE DE CONTACT

 +40 754 989 103

* amnesty.bucharestgroup@gmail.com