Olimpiada de Geografie

Rezultate

Subiecte si bareme

Repartizarea elevilor

Sâmbătă, 3.03.2018 la Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir Iași se va desfășura Olimpiada de Geografie – etapa județeană 2018.

 

Probele se vor desfășura în intervalul orar 10.00-14.00:

– 10.00-13.00 proba teoretică scrisă

– 13.00-14.00 Proba Practică

 

Accesul elevilor în săli: sâmbătă, 03.03.2018: 09:15-09:45, pe baza C.I./certificat de naștere /carnet de elev, completat și vizat la zi; Repartizarea elevilor pe săli va fi postată vineri, 2.03.2018. Între cele două probe nu există pauză și resursele de timp nu pot fi transferate între teoretic și practic.

Proba teoretică are o pondere de 75% în media finală și proba practică  o pondere de 25% în media finală. 

Lucrările vor fi redactate doar cu cerneală/pastă de culoare albastră iar graficele, hărțile, schițele, desenele geografice cu creionul.

Subiectele vor fi redactate pe coli diferite inscripționate cu numărul subiectului respectiv (Subiectul nr. 1…5/ Proba Practică), în vederea evaluării pe subiecte.

 

REGULAMENT SPECIFIC  DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A OLIMPIADEI DE GEOGRAFIE

PROGRAMA

Scrie un comentariu

Trebuie să fii autentificat pentru a posta un comentariu.