CDI

CENTRUL DE DOCUMENTARE ȘI INFORMARE

LICEUL TEORETIC „DIMITRIE CANTEMIR” IAȘI

 

Parteneri:

Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iași

Inspectoratul Școlar Județean Iași

Centrul Român de Politici Economice – CEROPE

Asociaţia Bolyongo Szinhazi Egyesulet – Teatrul Independent Osono

Asociația EuroDEMOS

Casa de Cultură a Studenților Iași

Centrul de Documentare şi Informare este un centru de resurse pluridisciplinare ce pune la dispoziţia elevilor, cadrelor didactice şi a comunităţii informaţii pe suporturi diferite (fond de carte, reviste, casete audio şi video, CD ROM-uri, laptop-uri / tablete conectate la Internet, echipament de multiplicare, consumabile), desfăşoară activităţi pedagogice (iniţiere în cercetarea documentară) şi pune în practică proiecte de animaţie culturală. Centrul de documentare şi informare oferă elevilor structuri şi resurse documentare şi umane ce vor contribui la o mai bună inserţie şcolară prin realizarea următoarelor obiective:

 • favorizarea gustului pentru lectură;
 • dobândirea cunoştinţelor, a abilităţilor transferabile şi a metodelor de lucru diversificate;
 • iniţierea elevilor în mânuirea instrumentului de lucru informatic şi interogarea băncilor de date;
 • deschiderea şcolii spre mediul înconjurător.

Centrul de Documentare şi Informare este  un  spaţiu  de  formare  al  elevilor  în domeniul utilizãrii  informaţiei, îndeosebi a celei pe care se bazeazã achiziţia cunoştinţelor şcolare. Este un spaţiu cultural în care comunitatea educativã pune la dispoziţia elevului mijloacele necesare dezvoltãrii armonioase a personalitãţii sale.

Acest centru de resurse,  situat în inima instituţiei şcolare, este pentru un elev imaginea structurilor pe care el le va frecventa mai târziu, ca adult: biblioteca universitarã, centre de documentare specializate, biblioteca/ mediateca etc.).

Centrul  de  Documentare  şi  Informare oferã elevului ocazia de a cunoaşte acest tip de structurã, de a învãţa sã se serveascã de ea şi  sã participe,  prin intermediul  ei la  o  veritabilã  activitate  culturalã  şi ştiinţificã.

Prin Centrul de Documentare şi Informare elevii devin  autonomi  în  învãţare,  sunt  implicaţi în construirea propriei cunoaşteri, devin partenerii profesorului în procesul de învãţare, sunt pregãtiţi pentru educaţia permanentã.

Având ca suport Ordinul nr.248/01.03.2001 şi nr.3328/08.03.2002 ale Ministerului Educaţiei şi Cercetãrii, se impune dezvoltarea acestor C.D.I. – uri, material şi logistic, în vederea perfecţionãrii activitãţilor specifice, contribuind la o mai bunã integrare şcolarã şi socialã  a  elevului,  la formarea profesionalã şi  perfecţionarea cadrelor didactice,  la o colaborarea  pertinentã şi de conţinut cu comunitatea localã.

Centrul de Documentare şi Informare îndeplineşte următoarele funcţii (funcţii ce devin pe deplin inteligibile exclusiv din perspectiva misiunilor pe care CDI-ul le are ca parte integrantă a unităţii şcolare):

 • tehnică (gestiune documente; bibliografii; întocmire fişe; cercetare, exploatare şi elaborare a unei documentaţii; audiovizual; multiplicare; sisteme electronice de comunicare);
 • de primire (elevi, cadre didactice, membrii ai comunităţii);
 • de informare generală;
 • de relaţionare cu parteneri exteriori unităţii şcolare;
 • de incitare pentru lectura de plăcere;
 • de informare şcolară şi profesională;
 • de animare;
 • pedagogică, constand in iniţierea sistematică în tehnicile de cercetare documentară.

 

Prof.dr. Andreea Georgiana Borleanu