Parteneriate

 

Proiecte, parteneriate, activităţi specifice – anul școlar 2015 – 2016

 

Proiecte, parteneriate, activităţi specifice – anul școlar 2014 – 2015, semestrul I

 

 

Prezentăm lista programelor şi proiectelor educaţionale care s-au derulat în liceu în anul şcolar 2014-2015, semestrul I:

 

Nr. crt.Titlul programului/ proiectuluiCoordonatori
1Proiectul multilateral “PARKS AND GARDENS – YESTERDAY AND TODAY” în cadrul Programului Sectorial ComeniusProf. Diana Prodan
2Proiectul ERASMUS +, Componenta KA1 – Domeniul şcolar – Mobilităţi profesori intitulat IMPLEMENTAREA MEDIILOR DE ÎNVĂȚARE VIRTUALE 2014-1-RO 1-KA101-001091Prof. Diana Prodan
3Proiectul “Eco – Şcoală” în cadrul Programului mondial cu acelaşi titluProf. Daniela Munteanu
Prof. Simona Ionela Grigore
4Proiectul – Simpozion Naţional cu participare internaţională “Dimitrie Cantemir şi vocaţia europeană a gândirii româneşti”Director prof.dr. Anca Dimitriu
Prof.dr. Ana-Irina Iorga
5Proiectul – Concurs “Urmaşii Principelui Cantemir” inclus înDirector prof.dr. Anca Dimitriu
Prof.dr. Ana-Irina Iorga
6Proiectul „Zilele Școlii”Director prof. dr. Anca Dimitriu
Director adjunct prof. Iuliana Anton
Consilier educativ prof. Daniela Munteanu
7Proiectul Şcoala de vară „Paşi spre succes” inclus în CAERProf.dr. Ana-Irina Iorga
Prof. Anca Uriciuc
8Proiect de colaborare cu Liceul Teoretic “Miguel de Cervantes Saavedra” ChişinăuDirector prof. dr. Anca Dimitriu
Prof. Beatrice Balaur
9Proiectul “Prinț și cerșetor” finanțat prin grantul SEE 2009 - 2014Prof. Daniela Munteanu
10Proiectul – Campania “Litter – Less”Prof. dr. Irina Ecsner
Prof. Simona Ionela Grigore
11Proiectul – Concurs Internaţional de creaţie plastico – lirică “Eminesciana” – inclus în CAERProf. dr. Ofelia Huţul
12Proiectul – Festival Internaţional “ARTE” – inclus în CAERProf. dr. Ofelia Huţul
13Proiectul – Concurs de comunicare şi perspicacitate “Cantemir – Junior” inclus în CAEJProf. Daniela Munteanu
Prof. Iolanda Miron
14Proiectul “Unde-i lege, nu-i tocmeală”Prof. Anabel Sava
15Proiectul “FILIT”Prof. Iolanda Miron
Prof. Traian Fîntînaru
Prof. Maria Șușnea
16Proiectul “Din suflet, pentru un zâmbet de copil”Bibl. Elena Crăcană
17Proiectul - Concurs “O mască râde, alta plânge” inclus în CJAEBibl. Elena Crăcană
18Programul SNACProf. Cristina Zamfir
19Proiectul „Școala părinților”Prof. dr. Ana – Irina Iorga
20Proiect de prevenire a delincvenței juvenileProf. Daniela Munteanu
21Proiectul “Unirea, naţiunea a făcut-o”Prof. Cristina Zamfir
Prof. Simona Grigore
22Proiectul “Multilingvism”Prof. Amelia Sandu Andrieș
23Proiectul “Identitate și multiculturalitate în spațiul românesc”Prof. Anabel Sava
24Proiectul “Teatrul educație”Prof. Amelia Sandu Andrieș
25Proiectul „Dialoguri Interculturale și Artistice”Prof. dr. Ofelia Huțul
26Proiectul “Empatii de o parte și de alta a Prutului”Prof. dr. Ofelia Huțul
27Proiectul „Itinerarii culturale pentru copii și tineri”Prof. Anabel Sava
28Proiectul “Paşi de copil în Iaşii marilor zidiri”Director prof. dr. Anca Dimitriu
Prof. Daniela Munteanu
29Proiectul “După 25 de ani. Comunismul în Europa de Est”Prof. Cristina Zamfir
30Proiectul “Dincolo de cuvinte, împreună”Prof. Mihaela Gheorghiu
31Proiectul “Moș Crăciun e voluntar”Eleva Diana Melania Buzdugan
32Proiectul “Daruri de la Moș Crăciun”Prof. Mirela Platon
33Proictul “School & Work”Prof. Petru Răducanu
34Proiectul “Grow”Prof. Daniela Munteanu
35Proiectul “Punţi spre copiii cu nevoi speciale”Prof. Cristina Zamfir
36Proiectul “Kinder Plus Sport” de educație și cultură sportivăProf. Mihaela Gheorghiu
37Proiectul “Satul românesc – între tradiție, supraviețuire și speranță”Bibl. Elena Crăcană
38Proiectul – Concurs “Constantin Brâncoveanu în istoria și cultura română”Bibl Elena Crăcană
39Proiectul “Ora de lectură”Bibl. Elena Crăcană
40Proiectul – concurs “În căutarea cititorilor”Bibl. Elena Crăcană

Prezentăm acțiunile desfășurate în cadrul Calendarului Activităţilor Educative al liceului în anul şcolar 2014 – 2015, semestrul I:

Nr. crt.Denumirea şi tipul activităţiiParteneriPerioada/ dataResponsabil
Întâlnirea elevilor cu Ataşatul Cultural al Regatului Spaniei în România, Vicente Lopez – Brea FernandezAsociaţia Părinţilor15.09.2014Director prof.dr. Anca Dimitriu
Ziua Europeană a limbilor – ateliere de conversațieInstitutul Francez26.09.2015Prof. Amelia Sandu Andrieș
Ziua Europeană a limbilor – activități comune între școlile partenereColegiul Tehnic “Ion Holban” Iași26.09.2015Prof. Beatrice Balaur
Prof. Vicenta Revert
Itinerarii culturale pentru copii și tineriAsociația “Iubire și încredere”
Consiliul Județean Iași
27.09.2014Prof. Anabel Sava
Oportunităţi de realizare a proiectelor educative pentru CAEJ, CAER, CAEN şi în cadrul programelor mondiale – activitate de informare şi documentare a elevilor şi cadrelor didacticeAsociaţia Părinţilor
Consiliul Şcolar al Elevilor
30.09.2014Prof. Daniela Munteanu
Campania de strângere de rechizite şcolare „Ajută-mă să merg la şcoală”Crucea Roșieseptembrie – noiembrie 2014prof. Daniela Munteanu
Întâlnirea elevilor cu jurnalişti în cadrul FILITAsociaţia Părinţilor02.10.2014Prof. Traian Fîntînaru
Prof.dr. Ana Irina Iorga
Prof. Ioan Cucuteanu
Scriitori printre liceeni în cadrul FILIT la Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” IaşiAsociaţia Părinţilor03.10.2014Prof. Iolanda Miron
Prof. Maria Şuşnea
Prof. Traian Fîntînaru
Participarea elevilor de liceu la BOOKFESTConsiliul Şcolar al Elevilor03.10.2014Dir.adj. prof. Iuliana Anton
Acordarea diplomelor CCDG pentru derularea proiectelor în cadrul programelor mondiale de mediuCentrul Carpato-Danubian de Geoecologie
Asociaţia Părinţilor
13.10.2014Prof. Daniela Munteanu
Vernisajul expoziţiei - concurs de arte vizuale Oraşul meu la Aşezământul Brâncovenesc, Sala Polivalentă “Sf. Martiri Brâncoveni”, în cadrul Sărbătorilor Iaşului - 2014Parohia “Sf. Martiri Brâncoveni, Sf. Mahramă a Domnului”
Şcoala Gimnazială “Titu Maiorescu” Iaşi
Fundaţia şi Şcoala “Euroed”
Şcoala Gimnzială “Alexandru Vlahuţă” Iaşi
Şcoala Gimnazială “Ştefan Bîrsănescu” Iaşi
Şcoala Gimnazială “Elena Cuza” Iaşi
13.10.2014Prof.dr. Ofelia Huţul
Concursul de arte vizuale Iaşul în sărbătoare la Galeria “Doamna de Pictură”, în cadrul Sărbătorilor Iaşului - 2014Şcoala Gimnazială “Titu Maiorescu” Iaşi
Asociaţia “BON TON DECOR”
Fundaţia şi Şcoala “Euroed”
Şcoala Gimnzială “Alexandru Vlahuţă” Iaşi
Şcoala Gimnazială “Ştefan Bîrsănescu” Iaşi
Şcoala Gimnazială “Elena Cuza” Iaşi
Asociaţia “Sf. Nicolae cel Milostiv”
14.10.2014Prof.dr. Ofelia Huţul
Workshopuri cu elevii în cadrul expoziţiilor de arte vizuale desfăşurate sub genericul Mirajul cetăţii a Uniunii Artiştilor Plastici din România, filiala Iaşi, la Galeriile Uniunii Artiştilor Plastici din România, filiala Iaşi, în cadrul Sărbătorilor Iaşului - 2014Şcoala Gimnazială “Titu Maiorescu” Iaşi
Şcoala Gimnazială “Ştefan Bîrsănescu” Iaşi Fundaţia şi Şcoala “Euroed”
Şcoala Gimnzială “Alexandru Vlahuţă” Iaşi
Şcoala Gimnazială “Elena Cuza” Iaşi
10.10.2014–20.10.2014Prof.dr. Ofelia Huţul
Acțiuni caritabile sub egida
Punţi spre copiii cu nevoi speciale
Colegiul Tehnic „Ion Holban” IasiOctombrie – decembrie 2014Prof. Cristina Zamfir
Desfăşurarea campaniei electorale
Consiliul Şcolar al Elevilor
Consiliul Şcolar al Elevilor16 - 25. 10.2014Emma Şleghel
Acțiuni caritabile sub egida Dincolo de cuvinte, împreunăLiceul Tehnologic “Vasile Pavelcu” IașiNoiembrie 2014 – februarie 2015Prof. Mihaela Gheorghiu
Sesiuni electorale
Alegeri - Consiliul Şcolar al Elevilor
Consiliul Şcolar al Elevilor28.10 - 01. 11.2014Dir.adj. prof. Iuliana Anton
Prof. Daniela Munteanu
Întâlnire în cadrul proiectului Comenius Parks and Gardens - Yesterday and TodayŞcoli partenere din UE20 – 24.
10.2014
Prof. Diana Prodan
Zilele Şcolii:
- Simpozionul Naţional cu Participare Internaţională „DIMITRIE CANTEMIR ŞI VOCAŢIA EUROPEANĂ A GÂNDIRII ROMÂNEŞTI”, ediţia a XI-a
-Concursul Şcolar Interdisciplinar „URMAŞII PRINCIPELUI CANTEMIR”,
ediţia a VIII-a
-Lansarea nr. 2 al revistei şcolii “IN ANIMO CANTEMYRII” şi a foii liceului “CANTEMIRIANA”
-Ateliere de lucru, dezbateri, concursuri şcolare pe discipline, experimente
-Competiţii sportive
-Spectacol omagial dedicat Zilelor Şcolii
Casa Regală a României
ISJ Iasi
CCD Iasi
Primăria Municipiului Iaşi
Palatul Copiilor Iaşi
Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chişinău
Universitatea “Al.I. Cuza” Iaşi
Universitatea “George Enescu” Iaşi
Complexul Muzeal National “Moldova” Iaşi
UAPR – Filiala Chişinău
23 – 24. 10.2014Director prof. Anca Dimitriu
Diector adj. prof. Iuliana Anton
Consilier educativ prof. Daniela Munteanu
Prof.dr. Ana Irina Iorga
Acţiuni caritabile în cadrul proiectului Prinţ şi cerşetorFundaţia CoronaOctombrie – decembrie 2014Prof. Daniela Munteanu
Campania Litter - LessCCDGOctombrie 2014 – februarie 2015Prof. dr. Irina Ecsner
Prof. Simona Grigore
Participare la RIUF – Târgul Internațional de UniversitățiFundația EDUCATIVAOctombrie 2014Prof. Daniela Munteanu
Prof. Vicenta Revert
Ateliere în cadrul Campaniei Arată că îţi pasă!Crucea Roşie – Filiala Iaşi25.10 – 06.12.2014Eleva Buzdugan Diana Melania
A doua întâlnire în cadrul parteneriatului educaţional care promovează colaborarea dintre Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi şi Liceul Teoretic “Miguel de Cervantes Saavedra” ChişinăuLiceul Teoretic “Miguel de Cervantes Saavedra” Chişinău07 – 08. 11.2014Prof. Beatrice Balaur
Itinerarii prin școlile ieșeneISJ Iași
Primăria Municipiului Iași
12.11.2014Director prof. dr. Anca Dimitriu
Vizită la Muzeul Literaturii Române-13.11.2014Prof. Amelia Sandu Andriș
Săptămâna legumelor și fructelor donate-17-21.11.2014Prof. Cristina Zamfir
Prof. Simona Grigore
Seminar de eco - alimentațieCabinetul medical școlar25.11.2014Prof. Simona Ionela Grigore
Eco – Atitudini – oportunităţi de dezvoltare personală prin implicarea în programele mondiale Eco – Schools, Learning about Forests, Young Reporters for the Environment (prezentarea programelor educaţionale)Consiliul Şcolar al Elevilor25.11.2014Prof. Daniela Munteanu
Oportunităţi de orientare profesională (diseminarea exemplelor de “bune practici”)University of Southern (Danemarca)26.11.2014Prof. Anca Uriciuc
Identitate culturală în context european (dezbatere)-26.11.2014Prof. Doina Ciubotariu
Ecranizări celebre: “Hamlet” de William Shakespeare (vizionare de film, urmată de o dezbatere)-27.11.2014Prof. Oana Mihaela Arhire Balan
Prof. Alina Alexandra Vaipan
Omul sfinţeşte locul (dezbatere)Grădina Botanică “A. Fătu” Iași29.11.2014Prof. Ionela Livia Panainte
Funda UmanăAsociația Alături de Voi02.12.2014Prof. Doina Ciubotariu
Unirea, națiunea a facut-o!Asociașia Părinților02.12.2014Prof. Cristina Zamfir
Prof. Simona Grigore
Prof. Mirela Iordachi
Balul Bobocilor - 2014Asociaţia Părinţilor
Consiliul Şcolar al Elevilor
Sponsori
05.12.2014Diector adj. prof. Iuliana Anton
Consilier educativ prof. Daniela Munteanu
Campania Write for RightsAmnesty International România03-19.12.2014Prof. dr. Ana – Irina Iorga
Daruri de la Moș CrăciunAsociația Părinților
CȘE
Decembrie 2014Prof. Mirela Platon
Din suflet, pentru un zâmbet de copil – acțiuni caritabileSpitalul Clinic de Urgențe Iași, unități școlare din IașiDecembrie 2014Bibl. Elena Crăcană
Moș Crăciun e voluntarCrucea RoșieDecembrie 2014Eleva Diana Melania Buzdugan
Seminarul de educație parentală Cum să devenim părinți mai buniFundația HOLT România13.12.2014Prof. dr. Ana Irina Iorga
Dimensiunea formativă a receptării critice de către elevi a kitsch-ului ca fenomen culturalComisia diriginților15.12.2015Prof. Traian Fîntînaru
Dezbaterea pedagogică cu tema Educaţia estetică în contextul noilor provocări socialeComisia diriginților15.12.2015Prof. dr. Ana Irina Iorga
Spectacolul Iată vin colindătorii!Consiliul Şcolar al Elevilor18.12.2014Prof. Mirela Iordachi
Eminescu – Omul deplin al culturii româneștiInvitat prof. Cella Negoescu15.01.2015Prof. dr. Ana Irina Iorga
Moment artistic – Mihai EminescuAtelierele Grumăzescu16.01.2015Bibl. Elena Crăcană
Unde-i lege, nu-i tocmeală!IPJ Iași22.01.2015Prof. Daniela Munteanu
Prof. Anabel Sava
Acţiuni caritabile în cadrul proiectului Prinţ şi cerşetorFundaţia CoronaIanuarie 2015Prof. Daniela Munteanu
Scenete – Ziua Unirii Principatelor RomâneAsociaţia Părinţilor26.01.2015Prof. Cristina Zamfir
Prof. Simona Grigore
Multilingvism – ateliere de lucruInstitutul Francez30.01.2015Prof. Amelia Sandu Andrieș

LISTA ACORDURILOR/ PROTOCOALELOR  DE PARTENERIAT CU INSTITUŢII ŞI ONG-uri DIN ROMÂNIA

Nr. crt.Instituţia parteneră sau ONG-ul partenerObiectul parteneriatului
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi1)Proiectul – Simpozion Naţional cu participare internaţională “Dimitrie Cantemir şi vocaţia europeană a gândirii româneşti”
2)Proiectul – Concurs “Urmaşii Principelui Cantemir”
3)Proiectul Şcoala de vară “Paşi spre succes”
4)Proiectul – Concurs de comunicare şi perspicacitate “Cantemir – Junior”
5)Concursul “O mască râde, alta plânge”
6)Proiectul – Concurs Internaţional de creaţie plastico – lirică “Eminesciana”
7) Proiectul – Festival Internaţional “ARTE”
8)Proiectul “Din suflet, pentru un zâmbet de copil”
Casa Corpului Didactic Iaşi1)Proiectul – Simpozion Naţional cu participare internaţională “Dimitrie Cantemir şi vocaţia europeană a gândirii româneşti”
2)Proiectul – Concurs “Urmaşii Principelui Cantemir”
Casa Regală a României1)Proiectul – Simpozion Naţional cu participare internaţională “Dimitrie Cantemir şi vocaţia europeană a gândirii româneşti”
2)Proiectul – Concurs “Urmaşii Principelui Cantemir”
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi1)„Plan local Comun de Acţiune”
2)Proiect de combatere a delincvenței juvenile
3) Proiectul “Unde-i lege, nu-i tocmeală”
Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie1)Proiectul “Eco – Şcoală”
2)Campania “Litter – Less”
Liceul Teoretic “Miguel de Cervantes Saavedra” Chişinău1)Proiect de schimb de experiență
2)Proiectul – Simpozion Naţional cu participare internaţională “Dimitrie Cantemir şi vocaţia europeană a gândirii româneşti”
3)Proiectul – Concurs “Urmaşii Principelui Cantemir”
Fundația CoronaProiectul “Prinț și cerșetor”
Fundaţia HOLT RomâniaProiectul „Școala Părinților”
Palatul Copiilor IaşiProiectul „Zilele Școlii”
Colegiul de Arte Plastice “Al. Plămădeală” Chişinău, Republica Moldova1)Proiectul internaţional “Eminesciana”
2)Festivalul Internaţional “ARTE”
3) Proiectul – Simpozion Naţional cu participare internaţională “Dimitrie Cantemir şi vocaţia europeană a gândirii româneşti”
4) Proiectul – Concurs “Urmaşii Principelui Cantemir”
5)Proiectul “Dialoguri Interculturale și Artistice”
6)Proiectul “Empatii de o parte și de alta a Prutului”
Uniunea Artiştilor Plastici – filialele Chişinău și Iași1)Proiectul internaţional “Eminesciana”
2)Festivalul Internaţional “ARTE”
3) Proiectul – Simpozion Naţional cu participare internaţională “Dimitrie Cantemir şi vocaţia europeană a gândirii româneşti”
4) Proiectul – Concurs “Urmaşii Principelui Cantemir”
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” Chişinău1)Proiectul internaţional “Eminesciana”
2)Simpozionul Internaţional “ARTE”
3) Proiectul – Simpozion Naţional cu participare internaţională “Dimitrie Cantemir şi vocaţia europeană a gândirii româneşti”
4) Proiectul – Concurs “Urmaşii Principelui Cantemir”
Universitatea de Arte Plastice Chișinău1)Proiectul – Concurs Internaţional de creaţie plastico – lirică “Eminesciana”
2)Proiectul – Festival Internaţional “ARTE”
Universitatea “Al. I. Cuza” Iași1) Proiectul – Simpozion Naţional cu participare internaţională “Dimitrie Cantemir şi vocaţia europeană a gândirii româneşti”
2)Proiectul – Concurs “Urmaşii Principelui Cantemir”
3)Proiectul – Concurs Internaţional de creaţie plastico – lirică “Eminesciana”
4)Proiectul – Festival Internaţional “ARTE”
Universitatea de Arte “George Enescu” Iași1)Proiectul – Simpozion Naţional cu participare internaţională “Dimitrie Cantemir şi vocaţia europeană a gândirii româneşti”
2) Proiectul – Concurs “Urmaşii Principelui Cantemir”
3)Proiectul – Concurs Internaţional de creaţie plastico – lirică “Eminesciana”
4) Proiectul – Festival Internaţional “ARTE”
Centrul de Studii Europene – Universitatea “Al. I. Cuza” Iași1)Proiectul – Concurs Internaţional de creaţie plastico – lirică “Eminesciana”
2) Proiectul – Festival Internaţional “ARTE”
Liceul de Arte “Hariclea Darclee” Brăila1)Proiectul – Simpozion Naţional cu participare internaţională “Dimitrie Cantemir şi vocaţia europeană a gândirii româneşti”
2) Proiectul – Concurs “Urmaşii Principelui Cantemir”
Colegiul Economic “Anghel Rugină” VasluiȘcoala de vară “Pași spre succes”
Ateneul Tătărași1)Proiectul – Concurs Internaţional de creaţie plastico – lirică “Eminesciana”
2)Proiectul – Festival Internaţional “ARTE”
Liceul cu Program Sportiv BrăilaȘcoala de vară “Pași spre succes”
Colegiul Național “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, jud. SuceavaProiectul “Identitate și multiculturalitate în spațiul românesc”
Colegiul „Costache Negruzzi” Iaşi1)Concursul “O mască râde, alta plânge”
2) Concursul “Constantin Brâncoveanu în istoria și cultura română”
Liceul Teoretic “Al. I. Cuza ” Iași1)Concursul “Constantin Brâncoveanu în istoria și cultura română”
2)Concursul “Cantemir - Junior”
3)Concursul “Cheia succesului”
Liceul Teoretic “Miron Costin” PașcaniProiectul – Concurs Internaţional de creaţie plastico – lirică “Eminesciana”
Colegiul Național “Mihail Sadoveanu” PașcaniConcursul “Constantin Brâncoveanu în istoria și cultura română”
Fundația EuroEdProiectul “School & Work” în cadrul Programului Erasmus +
Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă” Iaşi1)Concursul “O mască râde, alta plânge”
2)Proiectul “Zilele Școlii”
3) Proiectul “Din suflet, pentru un zâmbet de copil”
4)Concursul “Constantin Brâncoveanu în istoria și cultura română”
5)Proiectul – Concurs Internaţional de creaţie plastico – lirică “Eminesciana”
6)Proiectul – Festival Internaţional “ARTE”
Grup Școlar “Vasile Pavelcu” Iași1)Proiectul – Concurs Internaţional de creaţie plastico – lirică “Eminesciana”
2)Proiectul – Festival Internaţional “ARTE”
Biblioteca și Galeriile “Mihai Eminescu” Chișinău1)Proiectul – Concurs Internaţional de creaţie plastico – lirică “Eminesciana”
2)Proiectul – Festival Internaţional “ARTE”
Casa de Cultură “Mihai Ursachi” a Municipiului Iași1)Proiectul – Concurs Internaţional de creaţie plastico – lirică “Eminesciana”
2)Proiectul – Festival Internaţional “ARTE”
Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu” Iaşi1)Concursul “O mască râde, alta plânge”
2) Concursul “Constantin Brâncoveanu în istoria și cultura română”
Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iaşi1)Concursul “O mască râde, alta plânge”
2)Proiectul “Modele pentru mileniul III ”
Școala Gimnazială “Ștefan Bârsănescu” IașiProiectul “Din suflet, pentru un zâmbet de copil”
Școala Gimnazială “Alexandru Vlahuță” IașiCaruselul Copiilor “Kreatikon Junior”
Școala Gimnazială “Vasile Conta ” IașiProiectul “Din suflet, pentru un zâmbet de copil”
Colegiul Tehnic “Ion Holban” IaşiProiectul “Punţi spre copiii cu nevoi speciale”
Spitalul Clinic de Urgențe IașiProiectul „Din suflet, pentru un zâmbet de copil”
Liceul Special Tehnologic “Vasile Pavelcu” IaşiProiectul “Dincolo de cuvinte, împreună”
Liceul Tehnologic “Dimitrie Leonida” IașiProiectul “Salonul proiectelor de antreprenoriat”
Școala Gimnazială “Ion Creangă” IașiProiectul “Satul românesc – între tradiție, supraviețuire și speranță”
Școala Gimnazială “George Călinescu” IașiProiectul “Cantemir - Junior”
Școala Gimnazială “Ion Simionescu” IașiProiectul “Cantemir - Junior”
Școala Gimnazială GîrbeștiProiectul “Satul românesc – între tradiție, supraviețuire și speranță”
Şcoala Gimnazială Dolheşti, jud. IaşiProiectul „Paşi de copil în Iaşii marilor zidiri”
Școala Gimnazială Larga JijiaProiectul “Cantemir - Junior”
Universitatea „Petre Andrei” IaşiProiectul „După 25 de ani. Comunismul în Europa de Est”
Școala Gimnazială “Titu Maiorescu” Iași1)Proiectul “Cantemir - Junior”
2)Campania “Alege-ți viitorul”
Societatea Națională de Cruce Roșie din RomâniaProiectul “Arată că îți pasă”
Fundaţia “Alături de voi”Acţiunea “Ziua Mondială de Luptă anti Sida” – Funda Umană
Asociaţia AIESECProiectul “Grow”
Grupul EducativaProiectul „EDMUNDO”
SC Golf Media SRLProiect educațional – sănătatea tenului
Asociația Clubul Sportiv de dans Unic 2008Program de informare și educare asupra culturii dansului streetdance

Parteneriate anul școlar 2013 – 2014

Nr. crt. Instituţia parteneră sau ONG-ul partenerObiectul parteneriatului
1.Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi1)Proiectul – Simpozion Naţional cu participare internaţională “Dimitrie Cantemir şi vocaţia europeană a gândirii româneşti”
2)Proiectul – Concurs “Urmaşii Principelui Cantemir”
3)Proiectul Şcoala de vară “Paşi spre succes”
4)Proiectul – Concurs de comunicare şi perspicacitate “Cantemir – Junior”
5)Concursul “O mască râde, alta plânge”
6)Proiectul “Din suflet, pentru un zâmbet de copil”
2.Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi„Plan local Comun de Acţiune”
3.Colegiul de Arte Plastice “Al. Plămădeală” Chişinău, Republica Moldova1)Proiectul internaţional “Eminesciana”
2)Simpozionul Internaţional “ARTE”
3) Proiectul – Simpozion Naţional cu participare internaţională “Dimitrie Cantemir şi vocaţia europeană a gândirii româneşti”
4) Proiectul – Concurs “Urmaşii Principelui Cantemir”
4.Uniunea Artiştilor Plastici – filiala Chişinău1)Proiectul internaţional “Eminesciana”
2)Simpozionul Internaţional “ARTE”
3) Proiectul – Simpozion Naţional cu participare internaţională “Dimitrie Cantemir şi vocaţia europeană a gândirii româneşti”
4) Proiectul – Concurs “Urmaşii Principelui Cantemir”
5.Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” Chişinău1)Proiectul internaţional “Eminesciana”
2)Simpozionul Internaţional “ARTE”
3) Proiectul – Simpozion Naţional cu participare internaţională “Dimitrie Cantemir şi vocaţia europeană a gândirii româneşti”
4) Proiectul – Concurs “Urmaşii Principelui Cantemir”
6.Liceul „Miguel de Cervantes” ChişinăuSchimb de experienţă – limba spaniola
7.Universitatea „Petre Andrei” IaşiProiectul „După 25 de ani. Comunismul în Europa de Est”
8.Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie1)Programul mondial “Eco – Şcoala”
2)Programul mondial “Learning about Forests”
9.Fundaţia “Alături de voi”Acţiunea “Ziua Mondială de Luptă anti Sida”
10.Societatea Studenţilor MediciniştiProiectul “Educaţie pentru o alimentaţie sănătoasă”
11.Asociaţia VoluntarilorProiectul „Web design pe înţelesul tuturor”
12.SC „Patru Ace SRL”Proiectul „Act Smart, Be Cool”
13.Asociaţia AIESECProiectul “Grow”
14.Asociaţia Europeană a Studenţilor în Drept – ELSA – filiala IaşiProiectul „Primii paşi în drept”
15.Asociaţia Studenţilor Informaticieni IeşeniProiectul „Fii practic!”
16.Grupul EducativaProiectul „EDMUNDO”
17.Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” Iaşi1)Concursul national „Naşterea Domnului, bucurie pentru creştini”
2)Proiectul „Îngeri fără aripi”
18.Şcoala Gimnazială „Ion Irimescu” Fălticeni, jud. SuceavaProiectul „Îngeri fără aripi”
19.Colegiul Tehnic de Transporturi şi Construcţii IaşiMemorialul „Daniel Anton” la fotbal
20.Şcoala Postliceală Sanitară IaşiEducaţie pentru sănătate
21.Şcoala Gimnazială „George Coşbuc” IaşiSăptămâna legumelor şi fructelor donate
22.Fundaţia CREDE (Centrul Român pentru Educaţie şi Dezvoltare Economică)Programul “Money Sense”
23.Şcoala Specială “Constantin Păunescu” Iaşi1)Programul SNAC
2)Proiectul “Punţi spre copiii cu dizabilităţi”
24.Şcoala Chicerea şi alte unităţi şcolare din IaşiProiectul „Din suflet, pentru un zambet de copil”
25.Liceul Special Tehnologic “Vasile Pavelcu” IaşiProiectul “Din suflet, pentru suflet împreună”
26.Liceul Teoretic “Miron Costin” IaşiConcursul judeţean de scrabble multilingvistic pentru copii “Eurolexis”
27.Palatul Copiilor Iaşi„Cultură şi civilizaţie italiană”

 

Denumirea proiectuluiDomeniul şi tipul de educaţie în care se încadreazăTipul de proiectParteneri în realizarea proiectului Perioada de desfăşurare
Proiect de parteneriat cu Facultatea de Electrotehnicã, Univ. Tehnicã Gh Asachi, Iasi Educaţia pentru orientare şcolarã şi profesionalã, proiect educativ extraşcolar JudeţeanFacultatea de Electrotehnicã 2009- 2010
Proiect de colaborare cu Poliţia Română Educaţia pentru securitate personală, proiect educativ extraşcolar RegionalDirecţia judeţeană de Poliţie Iaşi Permanent
Proiect de parteneriat cu tema" Non violenţa în rândul elevilor" Educaţia pentru valori, proiect educativ extraşcolar JudeţeanPoliţia Iaşi, Poliţia de proximitate, ISJ 2007-2009
Prevenirea infecţiei cu HIV, reducerea discriminării persoanelor afectate Educaţie pentru sănătate NaţionalARAS2008-2009
Program Educaţional Always Educaţia pentru sănătate, proiect educativ extraşcolar NaţionalCompania Procter & Gamble 2006-2009
Proiect de colaborare cu Asociaţia Europeană a Studenţilor în Drept-ELSA Iaşi Educaţia pentru valori, educaţia juridică, proiect educativ extraşcolar RegionalAsociaţia Europeană a Studenţilor în Drept-ELSA Iaşi 2006-2007
Proiect de colaborare cu Asociaţia "Salvaţi Copiii" Educaţia pentru valori, educaţia juridică, proiect educativ extraşcolar RegionalAsociaţia "Salvaţi Copiii" , filiala Iaşi 2006-2009
Proiect de colaborare cu Biblioteca Gh. Asachi Iaşi Prietenii bibliotecii Educaţia pentru valori, educaţia juridică, proiect educativ extraşcolar RegionalBiblioteca Gh. Asachi Iaşi Permanent
Proiect de parteneriat "Şi noi suntem egali" Analiza fenomenului de discriminare socială LocalCasa de cultura Mihai Ursache 2008-2009
Proiect de parteneriat cu Penitenciarul Iasi Educaţia pentru valori, proiect educativ extraşcolar JudeţeanPenitenciarul Iasi 2008-
Proiect de parteneriat "Livinig together" Educaţia pentru orientare şcolarã şi profesionalã, proiect educativ extraşcolar JudeţeanBritish Council Romania 2008-
Proiect de colaborare cu Fundatia serviciilor sociale Bethany Campanii de informare-educare-comunicare JudeţeanFundatia Bethany 2008-
Proiect de colaborare cu Grupul Educativa Educaţia pentru orientare şcolarã şi profesionalã, proiect educativ extraşcolar JudeţeanGrupul Educativa 2008-

Scrie un comentariu

Trebuie să fii autentificat pentru a posta un comentariu.