Școala de Vară "Pași spre Succes"
Liceul Teoretic "Dimitrie Cantemir" Iași

O experiență unică!Multe aspecte legate de viaţa de zi cu zi nu sunt prezente în programele şcolare care, prin natura lor sunt mai academice şi mai abstracte. Cei mai mulţi dintre părinţi nu participă efectiv la formarea copiilor lor, din lipsă de timp sau din ignoranţă. De asemenea, sunt multe situaţii în care elevii nu trăiesc împreună cu părinţii lor din diverse motive, cel mai frecvent dintre ele fiind munca acestora în străinătate. Din toate aceste cauze elevii sunt vulnerabili în viaţa concretă, fie ea privată, fie publică. Cel mai adesea ei nu ştiu să facă distincţia dintre aceste două aspecte ale existenţei într-o societate democratică, confuzia lor ducând la manifestări regretabile. Nu au abilitatea de a-şi alege corect profesia sau studiile universitare. Nu împărtăşesc valori morale pentru că nimeni nu le-a vorbit despre ele. Se ruşinează că sunt români pentru că nu ştiu care sunt realizările, valorile şi idealurile româneşti, nu au conştiinţa identităţii naţionale, nu ştiu de unde vin şi încotro să se îndrepte. Nu îşi cunosc capacităţile reale şi nici nu ştiu cum să şi le exercite sau să le dezvolte. Nu sunt obişnuiţi să desfăşoare activităţi practice, utile lor sau semenilor. Nu au încredere în ei înşişi, deşi ar vrea.

Scopul proiectului este reprezentat de formarea şi exersarea competenţelor transversale în situaţii practice concrete, formale şi informale.


Obiectivele specifice ale proiectului:


 • formarea şi dezvoltarea capacităţii de a citi şi scrie corect, de a vorbi în public, de a convinge, de a dezbate o problemă, de a tolera punctul de vedere al altora şi/sau de a-l respinge în mod argumentat;

 • rafinarea competenţelor digitale şi utilizarea lor în diverse situaţii reale;

 • cultivarea interesului pentru înfrumuseţarea grădinii şcolii şi pentru protejarea animalelor care trăiesc în perimetrul ei;

 • descătuşarea energiilor pozitive prin intermediul cântecelor specifice vârstei (copilărie şi adolescenţă);

 • modelarea comportamentală în scopul eficientizării muncii în echipă;

 • iniţierea în bune practici socio-culturale, cu impact atât asupra vieţii private cât şi a celei publice;

 • învăţarea tehnicilor de supravieţuire în mediul natural;

 • aplicarea la situaţii concrete a cunoştinţelor ştiinţifice dobândite la şcoală;

 • dezvoltarea carierei şcolare a elevilor participanţi;

 • sprijinirea inserării optime a elevilor în diverse structuri social-politice, economice, culturale şi educaţionale româneşti şi europene;

 • echilibrarea activităţilor intelectuale cu cele fizice;

 • formarea gândirii libere.