Catedra de matematică:

 

Nume si prenume

Grad

Statut

Diriginte

Munteanu Daniela

I

titular (sef catedra)

clasa a XI-a C

Baghiu Ciprian

II

titular

clasa a XII-a A

Iurea Gheorghe

I

titular

clasa a X-a A

Platon Mirela

I

titular

clasa a VIII-a A

Pleşcan Lăcrămioara

II

titular detasat

clasa a VIII-a B

Răducanu Petru

I

titular

clasa a XII-a B