Catedra de educație fizică și sport:

Nume şi prenume

Grad

Statut

Diriginte

Gheorghiu Mihaela

I

titular, şef catedră

clasa a IX-a D

Hagima Clement

II

titular

clasa a VII-a A

Mihnea Eugenia

II

titular

clasa a XI-a D

Vartic Gheorghe

I

titular

clasa a X-a D