Catedra de limbi romanice

Limba franceză şi italiană

Nume si prenume

Grad

Statut

Diriginte

Dudcă Delia

II

titular

clasa a V-a B

Hncu Silvia

I

titular

clasa a XI-a A

Pintilie Angela

I

titular, şef catedră

 

Limba spaniolă

Nume si prenume

Grad

Statut

Diriginte

Balaur Beatrice Luciana

I

titular

clasa a X-a E

Andries Sandu Amelia

 

titular

 

Revert Maria Vicenta Gandia

 

prof. Spania

 

Durai Ioana Cristina