Catedra de socio-umane şi religie

Știinţe socio-umane

Nume şi prenume

Grad

Statut

Diriginte

Iorga Ana Irina

I doctorat

titular (şef catedră)

clasa a XII-a D

Cucuteanu Ioan

 

titular

 

Hăvārneanu Rodica

I doctorat

pensionar

 

Georgescu Cătălina   titular  

Religie ortodoxă

Nume şi prenume

Grad

Statut

Diriginte

Bodoaşcă Cristina

I

titular

 

Sava Anabel

II

titular

clasa a IX-a E

Religie catolică

Nume şi prenume

Grad

Statut

Diriginte

Martin Madălina

definitivat

suplinitor